2023 | 2015 | 2011 | 2019

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym i wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Informacja Wójta Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w sprawie przekazywania informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym
i wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

1. Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania w danej gminie właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, mają prawo do uzyskiwania informacji o: 
- właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, 
- lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
- warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
- warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,  
- warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego, 
- terminie wyborów oraz godzinach głosowania, 
- komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, 
- warunkach oraz formach głosowania. 

2. Sposoby przekazywania informacji:
- telefonicznie, 
- pisemnie (w drukowanych materiałach informacyjnych) przesyłanych na wniosek wyborcy, w tym w formie elektronicznej. 

3. Informacje przekazywana są po uprzednim podaniu przez wyborcę: imienia (imion), nazwiska oraz adresu stałego zamieszkania. 

4. Miejsce uzyskania informacji: 
Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, biuro nr 10 lub biuro nr 12 (I piętro), tel. 56 686-70-56, e-mail: sekretarz@kijewo.pl 

Informacji udzielają: Dorota Bukowska, Karolina Majewska-Rygielska, w godzinach pracy Urzędu, tj.: 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 – 15:15 
wtorek w godz. 7:15 – 16:15 
piątek w godz. 7:15 – 14:15.
 
Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Stefaniak 
 
Podstawa prawna: art. 37a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (25 sierpnia 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (30 sierpnia 2023, 21:34:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288