Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 582) starsze karty »
numer wpisu:

5/2022

data: 28 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

4/2022

data: 27 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

3/2022

data: 25 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej 2,5 MWp
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

2/2022

data: 10 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsiewzięcia dla realizacji zadania pn. rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

1/2022

data: 10 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji zadania pn. rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

45/2021

data: 4 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

44/2021

data: 4 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

43/2021

data: 4 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

42/2021

data: 20 grudnia 2021
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zmiana sposobu użytkowania hal na terenie działek 222/1 i 222/2 obręb Bajerze.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

41/2021

data: 20 grudnia 2021
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zmiana sposobu użytkowania hal na terenie działek 222/1 i 222/2 obręb Bajerze.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 582) starsze karty »