Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 637) starsze karty »
numer wpisu:

2/2023

data: 3 lutego 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

1/2023

data: 11 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na modernizacji dróg i ciągów międzygminnych w zakresie obejmującym przebudowę ciągu drogowego Brzozowo-Unisław
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

58/2022

data: 20 grudnia 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

57/2022

data: 6 grudnia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na modernizacji dróg i ciągów międzygminnych w zakresie obejmującym przebudowę ciągu drogowego Brzozowo-Unisław.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

56/2022

data: 5 grudnia 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9 MW
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

55/2022

data: 2 grudnia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na modernizacji dróg i ciągów międzygminnych w zakresie obejmującym przebudowę ciągu drogowego Brzozowo-Unisław.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

54/2022

data: 1 grudnia 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

53/2022

data: 30 listopada 2022
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

52/2022

data: 28 listopada 2022
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

51/2022

data: 21 listopada 2022
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia dla zadania polegającego na modernizacji dróg i ciągów międzygminnych w zakresie obejmującym przebudowę ciągu drogowego Brzozowo - Unisław.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 637) starsze karty »