Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 567) starsze karty »
numer wpisu:

35/2021

data: 17 września 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: postanowienie RDOŚ w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

34/2021

data: 16 września 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

33/2021

data: 15 września 2021
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

32/2021

data: 13 sierpnia 2021
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu złomu w miejscowości Kijewo Szlacheckie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

31/2021

data: 13 sierpnia 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

30/2021

data: 13 sierpnia 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

29/2021

data: 28 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

28/2021

data: 22 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

27/2021

data: 22 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

26/2021

data: 18 czerwca 2021
rodzaj dokumentu: inne wnioski
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia PPIS w Chełmnie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 567) starsze karty »