Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 525) starsze karty »
numer wpisu:

15/2020

data: 30 października 2020
rodzaj dokumentu: raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

14/2020

data: 26 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku odpadów w miejscowości Kijewo Szlacheckie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

13/2020

data: 26 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku odpadów w miejscowości Kijewo Szlacheckie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

12/2020

data: 19 października 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

11/2020

data: 19 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

10/2020

data: 21 lipca 2020
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

9/2020

data: 14 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW WP w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

8/2020

data: 10 lipca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

7/2020

data: 22 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PPIS w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

6/2020

data: 9 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 525) starsze karty »