Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim

Dyrektor: Beata Gieldarska-Grzyb

Adres: ul. Św. Wawrzyńca 6, 86-253 Kijewo Królewskie
Tel/fax. 56 686-70-01
E-mail: spkijewokrol@kijewo.pl
WWW: https://zpskijewo.edupage.org/
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /SPKijewokrol/SkrytkaESP

Pliki do pobrania:
- Raport o stanie zapewnia dostępności podmiotu publicznego za 2020 r. (60kB) pdf
- Klauzula informacyjna - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP i e-doręczenia (72kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA
ogólna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Kijewie  Królewskim. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:  ul. Św. Wawrzyńca  6  86-253  Kijewo  Królewskie e-mailowo  spkijewokrol@kijewo.pl  telefonicznie 56 68670 01
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych pan Paweł Maćkowiak, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres p.mackowiak@jumi2012.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


KLAUZULA ZGODY

na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Szkoły  Podstawowej  w  Kijewie  Królewskim Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Św. Wawrzyńca  6  86-253  Kijewo  Królewskie e-mailowo spkijewokrol@kijewo.pl, telefonicznie 56 6867001
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych pan Paweł Maćkowiak, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres p.mackowiak@jumi2012.pl
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z  administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (12 lutego 2009)
Opublikował: Piotr Cichy (12 lutego 2009, 13:05:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 czerwca 2024, 13:43:40)
Zmieniono: Dodanie adresu e-puap oraz klauzuli informacyjnej - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP i e-doręczenia 2024

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25241