Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

25.02.2022 r. - zapytanie ofertowe dot. kruszenia gruzu

Zapytanie ofertowe dot. kruszenia gruzu na terenie Zamawiającego w 2022 roku.Załączniki:1. Treść zapytania ofertowego [...]

Zapytanie ofertowe wymiana windy w SP ZOZ w Kijewie Królewskim

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim.Załaczniki:1) Treść zapytania i warunki [...]

Zakup wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do Klubu Seniora w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 16.12.2021 r.Zapytanie Ofertowe 4/2021Gmina Kijewo Królewskie (realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1 - Zakup [...]

09.12.2021 r. - zapytanie ofertowe zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2021/2022

Zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2021/2022Termin składania ofert: 14.12.2021 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: zał. nr 2 - Wykaz sprzętu   zał nr 3 - Mapa poglądo [...]

Sukcesywna dostawa pelletu.

Termin składania ofert: 28.10.2021r. Treść zapytania ofertowego: [...]

Sukcesywna dostawa ekogroszku workowanego

Termin składania ofert: 12.10.2021 r. do godz. 13:00 Zapytanie ofertowe - [...]

Sukcesywna dostawa eko-groszku

Termin składania ofert: 06.09.2021 r. godz 13:00.Zapytanie ofertowe: [...]

Sukcesywna dostawa pelletu

Termin składania ofert: 06.09.2021 r. godz. 13:00Treść zapytania ofertowego: [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 3 – RTV AGD i Akcesoria.

Kijewo Królewskie, 26.08.2021 r.Zapytanie Ofertowe - część 3Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1a – część 3 – RTV [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 2 – RTV AGD i akcesoria.

Kijewo Królewskie, 09.08.2021 r.  Zapytanie Ofertowe - cześć 1 Uwaga! Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z powodu błędów formalnych.Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 1 – meble.

Kijewo Królewskie, 09.08.2021 r.Zapytanie Ofertowe - cześć 1 Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Szlacheckiej 1a – część 1 – meble.I.  Specyfikacja [...]

20.11.2020 r. - zapytanie ofertowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2020/2021

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: [...]

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Gmina Kijewo Królewskie Termin składania ofert - 18.03.2020 r. godzina: 10:00 [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 3 – Meble.

Kijewo Królewskie, 16.12.2019    Zapytanie Ofertowe - cześć 3  Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Św. Wawrzyńca 4 – część 3 – [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 2 – RTV AGD + akcesoria.

Kijewo Królewskie, 16.12.2019    Zapytanie Ofertowe - cześć 2  Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Św. Wawrzyńca 4 – część 2 – RTV AGD [...]

Doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim – część 1 – rehabilitacja.

Kijewo Królewskie, 12.12.2019    Zapytanie Ofertowe - cześć 1  Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na doposażenie Klubu Seniora w Kijewie Królewskim, przy ul. Św. Wawrzyńca 4 – część 1 – [...]

07.12.2019r. - zapytanie ofertowe zimowe utrzymanie dróg

07.12.2019 - zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2019/2020Zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 11.12.2019 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: [...]

Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb Klubu Seniora w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 02.12.2019 r.Zapytanie OfertoweZamawiający: Gmina Kijewo KrólewskieNazwa zadania: Roboty budowlane dla potrzeb Klubu Seniora w Kijewie KrólewskimTermin realizacji: do 31.12.2019 r.Warunki płatności: do 7 [...]

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 7.1 RPO WK P

Treść zapytania: Prosimy o składanie ofert tylko w wersji papierowej!Rozstrzygnięcie:Gmina Kijewo Królewskie unieważnia postępowanie ofertowe. W związku z niskim poziomem cen za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej składa zamówienie z [...]

24.10.2019 - zapytanie ofertowe dotyczącego wykonania prac geodezyjnych dla Gminy Kijewo Królewskie

Zapytanie ofertowedotyczące wykonania prac geodezyjnych dla Gminy Kijewo Królewskie Termin składania ofert: 28.10.2019 r. do godz. 12:00 Treść zapytania: Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wykaz prac [...]

23.10.2019 r.-zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 060534 C Bajerze – Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk – Trzebcz Szlacheck"Termin składania ofert: 25.10.2019 r. do godz. 12:00Informacja o [...]

22.10.2019 r. zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pelletu

zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę pelletu do kotłowni administrowanej przez Urząd Gminy w Kijewie KrólewskimTermin składania ofert: 29.10.2019 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: Załącznik nr 2 do Zapytania [...]

22.10.2019 r. zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę eko-groszku

zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę eko-groszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie KrólewskimTermin składania ofert: 29.10.2019 r. do godz. 13:00 Treść zapytania: Załącznik nr 2 do Zapytania [...]

31.07.2019r. - zapytanie ofertowe na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kijewo Królewskie

Zapytanie ofertowena wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kijewo KrólewskieInformacja o wyborze oferty --Wójt Gminy Kijewo Królewskie-- [...]

24.07.2019r. -zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa procesu oczyszczania ścieków w Naplu"Termin składania ofert: 25.07.2019 r. do godz. 13:00Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Załącznik nr 2 do [...]

Zapytanie ofertowe

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie  NIP: 875-148-47-58, tel/fax:  (56) 686 70 56, Adres e-mail: przetargi@kijewo.pl II. Cel zamówienia:  Celem [...]

16.07.2019 r. - zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś"Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do godz. [...]

Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie, 08.07.2019 r.Zapytanie OfertoweZamawiający: Gmina Kijewo KrólewskieNazwa zadania: Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymiTermin realizacji: do 05.10.2019 r.Warunki płatności: do 14 dni po [...]

03.07.2019 r. - zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowena pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu"Termin składania ofert: 09.07.2019 r. do godz. 12:00Treść zapytania: [...]

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim - Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż przyschodowej platformy do transportu osób niepełnosprawnych Termin składania ofert:  14.05.2019 r, do godz. 12:00Treść zapytania:   [...]

metryczka