Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Bartłomiej Szuprytowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzozowie

Oświadczenie pierwsze z dnia 30.09.2019 r. - [...]

Dorota Czyjak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebczyku

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - [...]

Elżbieta Ankiewicz - Dyrektor Biblioteki w Kijewie Królewskim

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - [...]

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 i starsze

Cecylia RzeźnikowskaKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie KrólewskimOświadczenie za 2013 rok - [...]

metryczka