Sekretarz

Dorota Agnieszka Bukowska     
pokój 12     
Tel. (56) 686-70-56     
E-mail: sekretarz@kijewo.pl
                                
Zakres czynności / kompetencje:     
            
Do zadań Sekretarza należy:

1. kierowanie pracą Referatu Społeczno – Organizacyjnego,
2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
3. zapewnienie właściwej dyscypliny pracy w Urzędzie,
4. opracowywanie projektów zmian do regulaminów,
5. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
6. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
7. przygotowywanie umów z pracownikami na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych,
8. nadzór nad przygotowywaniem uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
9. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych, 
10. nadzór nad przygotowywaniem przez pracowników sprawozdań i analiz,
11. dekretacja korespondencji niezadekretowanej przez Wójta,
12. prowadzenie ogólnych spraw dotyczących oświaty,
13. współdziałanie w przedmiocie promocji Gminy,
14. nadzorowanie prac dotyczących wydawania gazetki gminnej,
15. współdziałanie z sołtysami,
16. kierowanie Urzędem w przypadku nieobecności Wójta,
17. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (12 lutego 2009)
Opublikował: Piotr Cichy (12 lutego 2009, 13:20:25)

Ostatnia zmiana: Dorota Bukowska (27 marca 2017, 11:20:09)
Zmieniono: aktualizacja zadań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18094