Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie

Wymagane dokumenty:
  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  2. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
  3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  4. kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  5. umowa o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę, w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki,
  6. potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  7. wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  8. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku,w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  9. oświadczenia o łączeniu, przejęciu lub powstaniu podmiotu w wyniku podziału.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Gdzie można odebrać formularze:
Urząd Gminy Kijewo Królewskie pokój numer 8

Opłaty:
brak

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu na ul. Targowej 13/15 za pośrednictwem Wójta Gminy Kijewo Królewskie wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Inne wskazówki:
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodne z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Podstawa prawna:
Art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Załączniki do pobrania:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika oraz zasady waloryzacji ustalone są w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.).

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela.
Okres/tryb naukiWysokość dofinansowania
Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące 4587 zł
(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31 .12.2014 r.
Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy 8081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 254zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)
      

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Wytworzył: Dorota Myszak (17 września 2015)
Opublikował: Piotr Cichy (17 września 2015, 08:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1620

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij