Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 985)

Wzory wniosków

aktualizacja wniosku


Data: 2020-11-17 16:21:25
Autor: Dorota Burdzel

Data: 2020-11-02 14:17:41
Autor: Dorota Burdzel

Data: 2020-11-02 14:13:48
Autor: Dorota Burdzel

XV/120/2020

w sprawie


Data: 2020-10-02 13:48:20
Autor: Andżelika Żuraw

XV/119/2020

w sprawie


Data: 2020-10-02 13:47:24
Autor: Andżelika Żuraw

opis


Data: 2020-10-02 13:38:55
Autor: Andżelika Żuraw

opis


Data: 2020-10-02 13:36:30
Autor: Andżelika Żuraw

XV/116/2020

zmiana treści


Data: 2020-10-02 13:33:54
Autor: Andżelika Żuraw

XV/116/2020

zmiana opisu


Data: 2020-10-02 13:33:48
Autor: Andżelika Żuraw

Sesja XV - imienne wykazy głosowań

zmiana pliku - porządek po zmianach


Data: 2020-09-30 09:52:39
Autor: Andżelika Żuraw

Strona główna

Kosmetyka


Data: 2020-09-22 14:01:20
Autor: Piotr Cichy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim

dodanie informacji dotyczącej rejestracji na teleporadę


Data: 2020-09-04 14:28:24
Autor: Piotr Cichy

XIV/107/2020

Dodanie pozycji w Dzienniku Urzędowym


Data: 2020-08-18 09:30:29
Autor: Andżelika Żuraw

XIV/115/2020

Dodanie pozycji w Dzienniku Urzędowym


Data: 2020-08-18 09:28:16
Autor: Andżelika Żuraw

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Aktualizacja formularzy meldunkowych


Data: 2020-07-22 12:18:23
Autor: Paulina Baranowska

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Aktualizacja formularza meldunkowego


Data: 2020-07-22 10:58:02
Autor: Paulina Baranowska

Data: 2020-07-22 10:55:35
Autor: Paulina Baranowska

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Aktualizacja formularza meldunkowego


Data: 2020-07-22 10:28:31
Autor: Paulina Baranowska

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualizacja formularzy meldunkowych


Data: 2020-07-22 10:25:01
Autor: Paulina Baranowska

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

Aktualizacja formularza meldunkowego


Data: 2020-07-22 10:08:58
Autor: Paulina Baranowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 985)