Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 oraz ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) nad raportem o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w [...]

Raport o stanie Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 oraz ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) nad raportem o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, przeprowadza się [...]

metryczka