Uchwały:

Uchwałą nr III/17/2013 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pełna treść uchwały (6252kB) pdf

Uchwałą nr III/16/2013 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pełna treść uchwały (4782kB) pdf

Uchwała nr III/15/2013 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności pełna treść uchwały (1615kB) pdf

Uchwała nr III/14/2013 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości pełna treść uchwały (1985kB) pdf
- deklaracja pobierz (738kB) pdf
- załącznik do deklaracji pobierz (1281kB) pdf
- instrukcja wypełniania deklaracji w części zamieszkałej pobierz (100kB) pdf
- wzór wypełnionej deklaracji w części zamieszkałej pobierz (264kB) pdf
- instrukcja wypełniania deklaracji w części zamieszkanej i niezamieszkałej pobierz (149kB) pdf
- wzór wypełnionej deklaracji w części niezamieszkałej pobierz (273kB) pdf
- wzór wypełnionej deklaracji w części zamieszkałej i niezamieszkałej pobierz (272kB) pdf

Uchwała nr III/13/2013 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pełna treść uchwały (921kB) pdf

Uchwała nr III/12/2013 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pełna treść uchwały (1095kB) pdf

Uchwała nr III/11/2013 - w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady pełna treść uchwały (1019kB) pdf

Uchwała nr III/10/2013 - w sprawie podziału obszaru Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego na sektory pełna treść uchwały (930kB) pdf

Uchwała nr I/6/2013 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pełna treść uchwały (419kB) pdf

Uchwała nr I/5/2013 - w sprawie wyboru Członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pełna treść uchwały (419kB) pdf

Uchwała nr I/4/2013 - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pełna treść uchwały (406kB) pdf

Uchwała nr I/2/2013 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pełna treść uchwały (415kB) pdf

Uchwała nr I/1/2013 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego pełna treść uchwały (410kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - Krzysztof Wypij (27 marca 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (10 kwietnia 2013, 08:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8335