Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

Identyfikacji rachmistrza spisowego

Rachmistrz spisowy powinien posiadać legitymację. Legitymacja zawiera: nr legitymacji, imię, nazwisko, teren działania, okres ważności, podpis i pieczątkę Dyrektora Urzędu Statystycznego, pieczęć Urzędu Statystycznego, podpis posiadacza, [...]

Informacja o wyniku weryfikacji, na rachmistrza spisowego – "Spis Powszechny 2011"

InformacjaGminny Komisarz Spisowy w Kijewie Królewskim informuje, że na rachmistrza spisowego wpłynęło 5 ofert:1.    Agnieszka Górecka,  zam. Trzebczyk 2.    Agnieszka Kular-Karbownik, zam. Trzebcz Szlachecki [...]

8.12.2010 r. - Nabór na rachmistrzów

Wójt Gminy Kijewo Królewskie – Gminny Komisarz Wyborczyogłasza nabór kandydatówna rachmistrzów spisowychNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 [...]

metryczka