Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim

Dyrektor: Magdalena Pudło

Adres: ul. Chełmińska 7D, 86-253 Kijewo Królewskie
Tel.: 506-664-704--------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA
ogólna
Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:  86-253 Kijewo Królewskie, ul. Chełmińska 7D, e-mailowo gok@kijewo.pl, telefonicznie 506-664-704.
  1. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych pan Paweł Maćkowiak, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: p.mackowiak@jumi2012.pl.
  2. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
  3. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  5. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
  7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (11 grudnia 2017)
Opublikował: Piotr Cichy (11 grudnia 2017, 14:02:45)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (6 grudnia 2018, 08:28:42)
Zmieniono: Dodanie klauzuli informacyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7320