zamówienia OSP

zamówienia OSP

24.08.2021r. dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie

zamówienie na: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna RP Brzozowo tryb zamówienia: [...]

Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Brzozowie

Początek formularza Ogłoszenie nr 599361-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie: Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Brzozowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Przetarg Zakup samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego 4x2 dla OSP Kijewo Królewskie OSP.271.2.2015

Nr sprawy: OSP.271.2.2015 Zakup samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego 4x2 dla OSP Kijewo Królewskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: [...]

Zakup samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego SLRG 4x2 dla OSP Kijewo Królewskie

Nr sprawy OSP.271.1.2015 Kijewo Królewskie: Zakup samochodu lekkiego ratowniczo gaśniczego SLRG 4x2 dla OSP Kijewo Królewskie Numer ogłoszenia: 252116 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

metryczka