Informacje o środowisku

Informacje o środowisku

07.06.2024 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: "Pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Kijewo Królewskie" [...]

31.05.2024 r. - obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

obwieszczenie informujące strony postępowania o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, [...]

08.05.2024r. obwieszczenie o wydaniu postanowienia

obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Kijewo Królewskie Solar Park" o mocy [...]

14.03.2024 - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Kijewo Królewskie Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 80 MW [...]

27.02.2024r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 169/3 w obrębie Trzebcz [...]

06.12.2023 r. - obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o wydaniu postanowienia

obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej [...]

20.11.2023 r. - obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Stolno

obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Stolno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną [...]

20.11.2023r. - obwieszczenie Wójta Gminy Stolno

obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr [...]

16.11.2023 - informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla myjni samoobsługowej [...]

06.10.2023 - informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w [...]

02.10.2023 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 169/3 w obrębie Trzebcz Szlachecki, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno

obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22 MW wraz z [...]

01.08.2023r. - obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 111/3, 111/6, 111/8 w obrębie Kijewo Królewskie, gmina [...]

06.07.2023 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na"Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 111/3, 111/6, 111/8 w [...]

07.06.2023r. - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 111/3, 111/6, 111/8 w obrębie [...]

26.05.2023 r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do [...]

25.05.2023r. - obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wszczęciu postępowania

obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060529C Kiełp - Wybudowanie" [...]

15.05.2023r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. TRZEBCZ SZLACHECKI, na terenie działki nr ew. 281/1 w m. Trzebcz Szlachecki, o mocy do 4 MW wraz z [...]

09.05.2023r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów [...]

11.05.2023 r. - informacja Zarządu Woj. Kuj.-Pom. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [...]

11.05.2023 r. - informacja Zarządu Woj. Kuj.-Pom. o przystąpieniu i opracowaniu projektów dokumentów

podanie do publicznej wiadomości informacji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu i opracowaniu projektów dokumentów i rozpoczęciu konsultacji społecznych [...]

26.04.2023r. - zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie zebrania materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. TRZEBCZ SZLACHECKI, na terenie działki nr ew. [...]

12.04.2023 r. - zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem [...]

21.03.2023 r. - obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Stolno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Stolno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi Brzozowo-Stolno" [...]

21.03.2023 r. - obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi Brzozowo-Stolno" [...]

24.02.2023r. - obwieszczenie Wójta Stolno o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi Brzozowo - Stolno" [...]

20.02.2023r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji dróg i ciągów międzygminnych w zakresie obejmującym przebudowę ciągu drogowego Brzozowo - Un [...]

09.02.2023 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. TRZEBCZ SZLACHECKI, na terenie działki nr ew. 281/1 w [...]

03.02.2023r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych w miejscowości Szymborno działka nr 88, gmina Kijewo [...]

02.02.2023 r. zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji dróg i ciągów międzygminnych w zakresie obejmującym przebudowę ciągu [...]

12.01.2023r. - obwieszczenie Wójta Gminy Stolno

obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno"  [...]

22.12.2022r. - obwieszczenie Wójta Gminy Stolno

obwieszczenie Wójta Gminy Stolno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi Brzozowo - Stolno"  [...]

20.12.2022 r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 24/2 oraz [...]

16.12.2022 r. - obwieszczenie Wójta Gminy Stolno

obwieszczenie Wójta Gminy Stolno w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

06.12.2022 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

05.12.2022 r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na działkach nr 99, 105, 110, obręb 0007 w Kijewie Szlacheckim" [...]

01.12.2022r. - obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej znak RGK.6220.1.4.2022.AK

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 96/2 [...]

30.11.2022r. - obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej znak RGK.6220.1.3.2022.AK

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 125/3 w obrębie [...]

22.11.2022r. zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji dróg i ciągów międzygminnych w zakresie obejmującym przebudowę ciągu drogowego [...]

18.11.2022r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na działkach nr 99, 105, 110, obręb [...]

18.11.2022r. - zawiadomienie obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

18.11.2022r. - zawiadomienie-obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

17.11.2022r. - obwieszczenie-zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

obwieszczenie dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych [...]

09.11.2022r. zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Stolno, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22 MW wraz z niezbędną [...]

02.09.2022 r. - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej przez Burmistrza Miasta Chełmna

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej przez Burmistrza Miasta Chełmna  [...]

25.08.2022 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Bajerze [...]

25.08.2022 r. - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Bajerze [...]

23.08.2022r. zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na [...]

05.08.2022 - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na działkach nr 99, 105, 110, obręb 0007 w [...]

03.08.2022r. - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. wskazania nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze [...]

02.08.2022r. - zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd. [...]

02.08.2022r. - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża [...]

14.07.2022 - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd" [...]

13.07.2022r - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na [...]

01.07.2022r. - obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia sprawy.

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze [...]

27.06.2022 - zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na [...]

15.06.2022 - obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód [...]

02.06.2022 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo [...]

25.03.2022r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hal na terenie działek 222/1 i 222/2 obręb Bajerze [...]

14.03.2022 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hal na terenie działek 222/1 i 222/2 obręb Bajerze [...]

01.03.2022r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki - Głuchowo.  [...]

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Bajerze [...]

25.01.2022 - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej 2,5 MWp na działce nr 209 obręb Brzozowo, gmina Kijewo [...]

10.01.2022 r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd. [...]

05.01.2022 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej 2,5 MWp na działce nr 209 obręb [...]

20.12.2021r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hal na terenie działek 222/1 i 222/2 obręb Bajerze. [...]

05.11.2021 - obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej 2,5 MWp na działce nr 209 obręb Brzozowo, [...]

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce 174/3 obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie [...]

27.09.2021 r - obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą [...]

20.09.2021 r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce 174/3 obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo [...]

16.09.2021 r. - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dot. planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 281/1 położonej w obrębie Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie [...]

27.09.2021 r. - informacja o przyjęciu zmian tzw. "uchwały antysmogowej"

informacja p przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których [...]

13.08.2021r. - obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu złomu w miejscowości Kijewo Szlacheckie, działka nr 40, obręb Kijewo Szlacheckie, gmina Kijewo [...]

15.07.2021 r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,6 MWp wraz z konieczną infrastrukturą techniczną na powierzchni działek [...]

14.07.2021r. - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu złomu w miejscowości Kijewo Szlacheckie, działka nr 40, obręb Kijewo [...]

29.06.2021r - zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8,6 MWp wraz z konieczną infrastrukturą techniczną [...]

07.06.2021 - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce 174/3 obręb Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie. [...]

obwieszczenie o zmianie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

obwieszczenie o zmianie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kijewo Królewskie na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1 i 2/1 [...]

25.05.2021r. - informacja o tzw. "uchwale antysmogowej"

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których [...]

30.04.2021 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie [...]

12.03.2021 r. - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 o wydajności do Q = 30,0 [...]

11.03.2021 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MWp wraz z konieczną infrastrukturą techniczną na powierzchni działek [...]

01.02.2021 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr [...]

15.01.2021 r. - obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów [...]

04.01.2021r. - obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód [...]

17.12.2020 r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III" przewidywanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 138/2 i 138/3 w [...]

10.12.2020 r. - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i [...]

10.12.2020 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i tektury na [...]

02.12.2020 r. - obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III" przewidywanego do realizacji na [...]

25.11.2020 r. - obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wydaniu postępowania o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Brzozowo" o mocy do 1 MW, dz. nr 209, [...]

25.11.2020r. - obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Brzozowo" o mocy do 1 MW, dz. nr 209, obręb [...]

30.10.2020 r. - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

obwieszczenie dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III" przewidywanego do realizacji na [...]

26.10.2020 r. - obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i odzysku odpadów w miejscowości Kijewo Szlacheckie, działka nr [...]

20.10.2020r. obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych w miejscowości [...]

23.09.2020r. - obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku ze złoża "BRZOZOWO III" przewidywanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 138/2 i 138/3 w miejscowości Brzozowo, gmina Kijewo Królewskie [...]

31.07.2020r. - obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informujące o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000 Zbocza Płutowskie PLH040040pobierz treść obwieszczenia [...]

10.03.2020r. - obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż [...]

08.10.2019 r. - obwieszczenie RDOŚ w Bydgoszczy

obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bajerze" [...]

decyzja środowiskowa

decyzja środowiskowa [...]

zawiadomienie art. 10§1

treść zawiadomienia [...]

24.07.2019 r. - obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr [...]

15.03.2019r. - Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. stref ochronnych ujęć wody

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) dotyczących kwestii stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody przekazuję w załączeniu informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiegotreść [...]

Informacja o tzw. "uchwale antysmogowej"

Informacja w sprawie opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje [...]

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu [...]

11.09.2018r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie wydania decyzji umarzającej

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego, utwardzeniu powierzchni pod plac [...]

08.08.2018 r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na:zakupie i instalacji wysokospecjalistycznego urządzenia (linii technologicznej) pozwalającego na wytwarzaniu profili z włókna węglowego wraz z oprogramowaniem [...]

07.08.2018 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowa drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie [...]

01.08.2018r. - Obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji hal magazynowych wraz z przyległym, utwardzonym placem magazynowym na funkcję zbierania odpadów w miejscowości Bajerze na działkach nr 89/9, 89/7, [...]

12.06.2018 r. obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego, utwardzenie powierzchni pod plac manewrowy oraz przebudowa [...]

05.06.2018 r. obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1602C Starogród-Kijewo Królewskie [...]

27.02.2018r. - obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji hal magazynowych wraz z przyległym, utwardzonym placem magazynowym na funkcję zbierania [...]

13.02.2018r. - obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie i instalacji wysokospecjalistycznego urządzenia (linii technologicznej) pozwalającego na [...]

09.02.2018r.- obwieszczenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie

obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zakupie i instalacji wysokospecjalistycznego urządzenia (linii technologicznej) pozwalającego na wytwarzaniu [...]

19.08.2016 r - obwieszczenie o wydaniu postanowienia

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski - Zegartowice" [...]

16.03.2010 r. - Podanie do publicznej wiadomości (Brzozowo)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie   Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

16.03.2010 r. - Podanie do publicznej wiadomości (Dorposz Szlachecki)

Wójt Gminy Kijewo Królewskie   Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

metryczka