Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury 24.06.2024 r.


Zawiadamiam, że w dniu 24.06.2024 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w biurze Rady Gminy Kijewo Królewskie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury  Rady Gminy Kijewo Królewskie.
Proponowany porządek obrad: 
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
5.    Analiza raportu o stanie Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2023 r.
6.    Sprawa zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.
7.    Analiza raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim.
8.    Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie.
a)    sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za rok 2023.
b)    przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej. 
9.    Sprawy bieżące.
10. Propozycje przesunięć budżetowych na 2024 rok.
11. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
                                                                     Przewodnicząca Komisji
                                                         Anna Kwiatkowska                   

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (20 czerwca 2024)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (20 czerwca 2024, 15:21:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114