NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/224/2022Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 sierpnia 2022w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskieart. 42 ust. 6, ust. 7 pkt. 2 i 3 lit. b i c, w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1730), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie

Uchwała nr XXXII/224/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 sierpnia 2022


w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie

art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt. 2 i 3 lit. b i c, w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116 i 1730), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie


Pobierz treść uchwały (238kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4425 z dnia 2022-09-05

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (21 września 2022, 08:05:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238