Uchwała nr XXIX/205/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 marca 2022w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2024art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, z 2022 r. poz. 24 i 218 oraz M. P. z 2022 r. poz. 118), art. 10 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642)

Uchwała nr XXIX/205/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 marca 2022


w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2024

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469, z 2022 r. poz. 24 i 218 oraz M. P. z 2022 r. poz. 118), art. 10 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 oraz z 2021 r. poz. 2469) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 r. poz. 642)


Pobierz treść uchwały (667kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (14 kwietnia 2022, 10:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60