Uchwała nr XXIV/172/2021Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 16 września 2021zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskimart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)

Uchwała nr XXIV/172/2021
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 16 września 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711)


Pobierz treść uchwały (213kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4647 z dnia 2021-09-22

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (24 września 2021, 09:35:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62