Uchwała nr XVII/137/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 grudnia 2020w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2021art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Uchwała nr XVII/137/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2021

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)


pobierz treść uchwały (1577kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
276 z dnia 2021-01-11

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (9 lutego 2021, 10:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34