Uchwała nr XII/90/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 2 marca 2020w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2020 roku art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/90/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 2 marca 2020


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2020 roku

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XII/90/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2020 roku (288kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1401 z dnia 2020-03-10

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (9 marca 2020, 14:50:27)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (7 maja 2020, 11:02:45)
Zmieniono: Dodano pozycję Dziennika Urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 175