Uchwała nr III/21/2018Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2019 rokart. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)

Uchwała nr III/21/2018
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2019 rok

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)


Treść uchwały - pobierz (498kB) pdf

metryczka


Opublikował: Małgorzata Olek (18 stycznia 2019, 13:10:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199