Referendum ogólnokrajowe 2015

Referendum ogólnokrajowe 2015

Informacja o sporządzonym spisie osób uprawnionych do referendum

INFORMACJA Zgodnie z art. 36 § 3 Kodeksu wyborczego, sporządzony spis osób uprawnionych do referendum udostępniany jest w dniach: 17 sierpnia – 31 sierpnia 2015r. w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Z a r z ą d z e n i e Nr 27/2015 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie [...]

Ogłoszenie

Informacja w sprawie obwieszczeń referendalnychTreść ogłoszenia - [...]

metryczka