Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 514) starsze karty »
numer wpisu:

4/2020

data: 21 kwietnia 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia PGW Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚ dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i tektury
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

3/2020

data: 25 marca 2020
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PPIS w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i tektury
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

2/2020

data: 10 marca 2020
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: KIP dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i tektury
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

1/2020

data: 10 marca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wn. o wyd. dec. środ. dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowej w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odzysku materiałowego z odpadów z papieru i tektury
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

9/2019

data: 10 grudnia 2019
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

8/2019

data: 22 listopada 2019
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: opinia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

7/2019

data: 15 listopada 2019
rodzaj dokumentu: inne raporty
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Brzozowo" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

6/2019

data: 15 listopada 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "Brzozowo" o mocy di 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

numer wpisu:

5/2019

data: 2 października 2019
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewski

numer wpisu:

4/2019

data: 14 sierpnia 2019
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: opinia PGW Wody Polskie przed wydaniem decyzji środowiskowej
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Kijewo Królewskie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 514) starsze karty »