2012

2017 | 2013 | 2012

2012

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim

ObwieszczenieGminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 6 września 2012 r.o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniającychdo Rady Gminy Kijewo Królewskiebez głosowaniaTreść obwieszczenia [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim z dnia 16 sierpnia 2012 roku

OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 16 sierpnia 2012 rokuTreść obwieszczenia [...]

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim

Uchwała Nr 4Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 16 sierpnia 2012 rokuw sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanej liście kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kijewo [...]

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim

Uchwała Nr 3Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 16 sierpnia 2012 rokuw sprawie przyznania numeru zarejestrowanej liście kandydatów na radnegoTreść uchwały [...]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim

INFORMACJAGminnej Komisji Wyborczej w Kijewie KrólewskimNa podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu

INFORMACJAKomisarza Wyborczego w Toruniuz dnia 26 lipca 2012 r.Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 20 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Kijewo Królewskiez dnia 20 lipca 2012 r.Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) w [...]

Zarządzenie Nr 261/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie

ZARZĄDZENIE NR 261/2012WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGOz dnia 5 lipca 2012 r.w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kijewo KrólewskieTreść zarządzenia wraz z załącznikiem [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie

KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Toruniuz dnia 9 lipca 2012 r.w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kijewo Królewskie zarządzonych na dzień 9 [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających

KOMUNIKATKomisarza Wyborczego w Toruniuz dnia 9 lipca 2012 r.w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniającychTreść komunikatu [...]

metryczka