zamówienie na:

sprzedaż środka trwałego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny
nr sprawy: RGK.271.9.2011
wartość: 2500,00 zł
termin składania ofert: 25 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Karol Kawicki zam. Bydgoszcz, ul. Jerzego Orlicza 5/5. 

Kijewo Królewskie, 3.10.2011 r.

RGK.271.9.2011
WÓJT    GMINY    KIJEWO   KRÓLEWSKIE
o g ł a s z a
USTNY PRZETARG
dotyczący sprzedaży następującego środka trwałego :

Autobus MERCEDES-BENZ O 407D,
rok produkcji 1978

Cena wywoławcza
2.500,00 zł

Wadium
250,00 zł


Sprzedawany pojazd można będzie oglądać w dniach 17-21.10.2011r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w garażu przy Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim.

Przetarg odbędzie się dnia 25 października 2011 r. o godz. 10:20 w sali narad Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest  wpłacenie obowiązującego wadium do dnia 25.10.2011r. do godz. 10:00 w kasie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim.  Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny.
     
        Szczegółowe informacje na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim  pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 56 686-70-56.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (3 października 2011, 09:59:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (12 grudnia 2011, 11:11:35)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku postępowania przetargowego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1889