2024

2024

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może dokonywać pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego, do dokonania zgłoszenia, nie [...]

metryczka