2023 | 2015 | 2011 | 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 18 września 2023 r.

Informacja
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Kijewo Królewskie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 15:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, 
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

§ 3
W dniu 22.09.2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 5. 

§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Toruniu I
Jacek Grela

pobierz treść informacji (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Toruniu I (18 września 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (18 września 2023, 20:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281