2023 | 2015 | 2011 | 2019

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów 
do Obwodowych Komisji Wyborczych 

Miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń: 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 15 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, biuro nr 12 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.: 
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:15 – 15:15 
wtorek w godz. 7:15 – 16:15 
piątek w godz. 7:15 – 14:15. 

Osoba do kontaktu: Dorota Bukowska, tel. 56 686-70-56. 

Zgłaszanie kandydatów do OKW przez pełnomocników: 

Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione. Pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych we wszystkich obwodach głosowania.
Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, do zgłoszenia należy dołączyć stosowne upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Samodzielne zgłoszenie kandydatury do OKW: 

Wyborca może samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę do składu obwodowej komisji wyborczej. 
Należy podkreślić, że kandydatura zgłoszona samodzielnie przez wyborcę może być wzięta pod uwagę przez komisarza wyborczego, dopiero w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów na członków komisji będzie mniejsza niż ustawowy skład komisji. 

Wójt Gminy 
/-/ Arkadiusz Stefaniak

Do pobrania: 
Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (28 sierpnia 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (30 sierpnia 2023, 21:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258