2023 | 2015 | 2011 | 2019

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Wykaz miejsc na terenie Gminy Kijewo Królewskie
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) podaję wykaz miejsc na terenie Gminy Kijewo Królewskie, gdzie są zlokalizowane tablice przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 

1. wieś Bajerze – tablica ogłoszeń sołectwa, 
2. wieś Bągart – tablica ogłoszeń sołectwa, 
3. wieś Brzozowo – tablice ogłoszeń sołectwa, 
4. wieś Dorposz Szlachecki – tablica ogłoszeń sołectwa, 
5. wieś Kiełp – tablica ogłoszeń sołectwa, 
6. wieś Kijewo Królewskie – tablice ogłoszeń sołectwa, 
7. wieś Kijewo Szlacheckie – tablice ogłoszeń sołectwa, 
8. wieś Kosowizna – tablica ogłoszeń sołectwa, 
9. wieś Napole – tablica ogłoszeń sołectwa, 
10. wieś Płutowo – tablica ogłoszeń sołectwa, 
11. wieś Szymborno – tablica ogłoszeń sołectwa, 
12. wieś Trzebcz Królewski – tablica ogłoszeń sołectwa, 
13. wieś Trzebcz Szlachecki – tablice ogłoszeń sołectwa, 
14. wieś Trzebczyk – tablica ogłoszeń sołectwa, 
15. wieś Watorowo – tablice ogłoszeń sołectwa. 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. 

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów, zostaną usunięte na koszt obowiązanych. 

Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Stefaniak

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (24 sierpnia 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (30 sierpnia 2023, 20:38:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275