Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Wójt Gminy Kijewo Królewskie informuje, że pełnomocnicy wyborczy Komitetów Wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach pracy Urzędu Gminy Kijewo Królewskie

poniedziałek w godz. 7:15 – 15:15  

wtorek w godz. 7:15 – 16:30 

środa w godz. 7:15 – 15:15 

piątek w godz. 7:15 – 14:00 

do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) włącznie.  


Jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona, do zgłoszenia należy dołączyć stosowne upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia. 

Osoba przyjmująca zgłoszenia: Dorota Bukowska, tel. 56 686-70-56, 508059055 


Uwaga

Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie. 

Podstawa prawna: 
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979).  

Wójt Gminy Kijewo Królewskie
(-) Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (5 czerwca 2020)
Opublikował: Dorota Bukowska (6 czerwca 2020, 17:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406