2018-2023

2018-2023

Ryszard Kazimierz Maj

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Ilona Katarzyna Borowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Ewa Tyżaj - Przewodnicząca Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Ewa Danuta Mularczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Małgorzata Anna Malinowska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Beata Maria Maćkowska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Robert Zbigniew Kudliński

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Jarosław Hołubek

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Tomasz Władysław Cichowlas

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Iwona Lisewska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Anna Kwiatkowska

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Janina Felicja Smoleń

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Aldona Furmaga

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Wiesław Józef Mądrzejewski

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

Roman Grzyb

Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - [...]

metryczka