Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 21.12.2022r.

Zawiadamiam, iż w dniu 21 grudnia 2022r. (środa) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2022 rok. 
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok. 
6. Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2028. 
7. Omówienie przesunięć budżetowych. 
8. Sprawy bieżące. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (14 grudnia 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (16 grudnia 2022, 16:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422