Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 20.12.2022r.

Zawiadamiam, iż w dniu 20 grudnia 2022r. (wtorek) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2022 rok. 
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok. 
6. Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2028. 
7. Omówienie przesunięć budżetowych. 
8. Sprawy bieżące. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji 
Janina Smoleń 

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (14 grudnia 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (16 grudnia 2022, 16:40:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134