Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury - 19.12.2022r.

Zawiadamiam, iż w dniu 19 grudnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2022 rok. 
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok. 
6. Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2028. 
7. Omówienie przesunięć budżetowych. 
8. Sprawy bieżące. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca Komisji
Iwona Lisewska 

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (14 grudnia 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (16 grudnia 2022, 16:35:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118