Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 21.11.2022r.

Zawiadamiam, iż w dniu 21.11.2022r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
3. Propozycja zmiany Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 
2022-2024. 
4. Sprawa przyjęcia Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. 
5. Sprawa petycji, jakie wpłynęły do Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
6. Sprawa ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. 
7. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
8. Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 
9. Określenie stawek podatku od środków transportowych. 
10. Omówienie przesunięć budżetowych. 
11. Sprawy bieżące. 
12. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (17 listopada 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (18 listopada 2022, 19:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340