Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 22.09.2022 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 22.09.2022 r. o godz. 13:00 w urzędzie gminy w Kijewie Królewskim (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Kijewo Królewskie. 
 5. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022 – 2024. 
 6. Sprawa wysokości diet sołtysów. 
 7. Sprawa użytkowania remiz strażackich. 
 8. Sprawa aktualizacji statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim. 
 9. Sprawa ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina. 
 10. Sprawa ustalenia kolejności wyasfaltowania dróg.  
 11. Omówienie przesunięć budżetowych. 
 12. Sprawy bieżące. 
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Janina Smoleń

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (16 września 2022)
Opublikował: Andżelika Żuraw (16 września 2022, 12:03:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370