Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury - 23.03.2022 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 23.03.2022r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijewie Królewskim za 2021 rok.
 5. Przedstawienie projektu Programu profilaktyki, rozwiązania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2024.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim za 2021 rok.
 8. Sprawa zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.
 9. Sprawa funduszu sołeckiego.
 10. Sprawa petycji mieszkańców ul. Miłej w miejscowości Brzozowo.
 11. Sprawa petycji mieszkańców wsi Płutowo dotyczącej powołania  sołtysa wsi Płutowo.
 12. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie posiedzenia.         

Przewodnicząca Komisji
Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (17 marca 2022)
Opublikował: Andżelika Żuraw (17 marca 2022, 13:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494