Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Infrastruktury - 22 luty 2022 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 22.02.2022r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 4. Sprawa przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku.
 5. Sprawa zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie.
 6. Sprawa zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 7. Sprawa petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.
 8. Sprawa ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników.
 9. Sprawa udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze powiatu chełmińskiego.
 10. Sprawa zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Kijewo Królewskie w 2022 r. na udzielenie dotacji dla OSP w Brzozowie.
 11. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji
Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (11 lutego 2022)
Opublikował: Andżelika Żuraw (11 lutego 2022, 13:18:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387