Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 22 grudnia 2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 22.12.2021r. o godz. 12:30 w urzędzie gminy Kijewo Królewskie (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok.
 6. Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2022 rok.
 7. Sprawa przyjęcia Strategii rozwoju problemów społecznych gminy Kijewo Królewskie na lata 2021- 2026.
 8. Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2022 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019 - 2027.
 9. Omówienie przesunięć budżetowych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.     

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (14 grudnia 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (14 grudnia 2021, 09:20:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547