Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów - 20.12.2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 20.12.2021 r. o godz. 13:00 w urzędzie gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok.
 6. Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2022 rok.
 7. Sprawa przyjęcia Strategii rozwoju problemów społecznych gminy Kijewo Królewskie na lata 2021- 2026.
 8. Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2022 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019 - 2027.
 9. Omówienie przesunięć budżetowych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.     

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (14 grudnia 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (14 grudnia 2021, 09:18:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266