Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Infrastruktury - 24 listopada 2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 24.11.2021r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 4. Sprawa przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022  rok. 
 5. Sprawa przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy. 
 6. Sprawa dotycząca wynagrodzenia wójta. 
 7. Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ. 
 8. Podatki i opłaty lokalne. 
 9. Omówienie przesunięć budżetowych. 
 10. Sprawy bieżące. 
 11. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji
Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (19 listopada 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (19 listopada 2021, 12:05:10)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (19 listopada 2021, 12:10:02)
Zmieniono: Zmiana w tytule

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295