Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów - 13.09.2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 13.09.2021 r. o godz. 13:00 w urzędzie gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawa określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kijewo Królewskie w roku szkolnym 2021/2022.
  5. Sprawa przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
  6. Sprawa zmiany zapisów statutu SP ZOZ w Kijewie Królewskim.
  7. Sprawa uzupełnienia składu Rady Społecznej SP ZOZ.
  8. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie posiedzenia.     
Przewodnicząca Komisji
Janina Smoleń

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (6 września 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (6 września 2021, 14:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506