Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Infrastruktury - 10.09.2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 10.09.2021r. o godz. 12:00 W  Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawa określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kijewo Królewskie w roku szkolnym 2021/2022.
  5. Sprawa przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
  6. Sprawa zmiany zapisów statutu SP ZOZ w Kijewie Królewskim.
  7. Sprawa uzupełnienia składu Rady Społecznej SP ZOZ.
  8. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie posiedzenia.     
Przewodnicząca Komisji
                                                                                    Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (6 września 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (6 września 2021, 14:08:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494