Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 09.09.2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 09.09.2021r. o godz. 14:00 w urzędzie gminy Kijewo Królewskie (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
  3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Sprawa określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kijewo Królewskie w roku szkolnym 2021/2022.
  5. Sprawa przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
  6. Sprawa zmiany zapisów statutu SP ZOZ w Kijewie Królewskim.
  7. Sprawa uzupełnienia składu Rady Społecznej SP ZOZ.
  8. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zakończenie posiedzenia.     
Przewodniczący Komisji
                                                                                    Roman Grzyb
 

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (6 września 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (6 września 2021, 14:04:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301