Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 13.05.2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 13.05.2021r. o godz. 15:00 w urzędzie gminy Kijewo Królewskie (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie. 


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Omówienie możliwości wystąpienia do Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o dotacje rządowe.
 5. Sprawa sprzedaży działki w Kijewie Królewskim.
 6. Sprawa sprzedaży działki w Napolu.
 7. Sprawa udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na remont drogi Trzebcz Szlachecki- Parowa Falęcka.
 8. Sprawa podpisania aneksu do umowy partnerskiej z Powiatem Chełmińskim, zawartej w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”
 9. Sprawa przyznania w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Sprawa skargi na decyzję wójta dot. dojazdu do obiektu sportowego w Brzozowie.
 11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Kijewo Królewskie oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Kijewie Królewskim.
 12. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (7 maja 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (7 maja 2021, 13:31:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 498