Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i infrastruktury - 17.03.2021 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 17.03.2021r. o godz. 9:00 urzędzie gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
 4. Sprawa dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. 
 5. Sprawa przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2021 roku. 
 6. Sprawa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Brzozowo (Br2) – analiza wniosków. 
 7. Sprawa dotycząca sprzedaży drogi gminnej w obrębie Kijewo Królewskie. 
 8. Sprawa dotycząca sprzedaży domu nauczyciela. 
 9. Sprawa uczestnictwa gminy w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia. 
 10. Sprawa zdjęcia formy ochrony z pomników przyrody w miejscowości Trzebcz Szlachecki.
 11. Sprawa zmiany wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. 
 12. Sprawa petycji o poparcie Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 
 13. Omówienie propozycji przesunięć budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej. 
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zakończenie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Komisji
                                                                                    Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (12 marca 2021)
Opublikował: Andżelika Żuraw (12 marca 2021, 10:16:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595