Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 16.12.2020r.

Zawiadamiam, iż w dniu 16.12.2020r. o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Sprawa przystąpienia do sporządzenia MPZP w części wsi Bajerze. 
5. Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2021 rok. 
6. Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kijewo Królewskie na lata 2021 – 2024. 
7. Praca nad budżetem Gminy Kijewo Królewskie na 2021 rok oraz WPF. 
8. Omówienie przesunięć budżetowych i zmian WPF. 
9. Sprawy bieżące. 
10. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji 
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (11 grudnia 2020)
Opublikował: Dorota Bukowska (14 grudnia 2020, 20:03:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422