Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 24.11.2020

Zawiadamiam, iż w dniu 24.11.2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie online Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. 

Proponowany porządek obrad: 
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sprawa przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. 
 5. Sprawa zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 
 6. Sprawa dotycząca zróżnicowania diet radnych. 
 7. Podatki i opłaty lokalne. 
 8. Omówienie przesunięć budżetowych. 
 9. Sprawa podziału kostki pochodzącej z rozbiórki przy budowie ciągu pieszo-rowerowego 
 10. Sprawy bieżące. 
 11. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (19 listopada 2020)
Opublikował: Andżelika Żuraw (19 listopada 2020, 09:49:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416