Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Infrastruktury - 20.05.2020r.

Zawiadamiam, iż w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad komisji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 4. Sprawa przyznania w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 5. Sprawa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Brzozowo (Br2).
 6. Sprawa przejęcia przez Gminę Kijewo Królewskie drogi w Bągarcie.
 7. Sprawa rozbudowy wodociągu we wsi Szymborno i Brzozowo.
 8. Omówienie możliwości budowy kanalizacji w miejscowościach Dorposz i Watorowo.
 9. Sprawa wniosków o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 10. Sprawa przyznania dotacji dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1626C Szymborno - Kijewo Królewskie.
 11. Sprawa zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 12. Omówienie przesunięć budżetowych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie posiedzenia.  Przewodnicząca Komisji
Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (8 maja 2020)
Opublikował: Andżelika Żuraw (8 maja 2020, 11:53:33)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (11 maja 2020, 10:38:07)
Zmieniono: Zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 630