Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 11.12.2019 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.   Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.   Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok.
4.   Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
5.   Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      dla Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok.
6.   Sprawa podjęcia uchwały ustalającej średnią cenę paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
7.   Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020
      oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019 - 2027.
8.   Omówienie przesunięć budżetowych.
9.   Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.   
       

Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (3 grudnia 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (5 grudnia 2019, 09:17:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333